Privatliv

Virksomheden Gorenje forpligter sig til at levere et tilstrækkeligt niveau af fortrolighed, tilgængelighed og integritet af de personlige data for ethvert datasubjekt, der bruger virksomhedens webtjenester og -løsninger.

Indsamlede persondata og behandling af persondata vil blive udført med passende fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger på plads. Hvor personoplysninger indsamles og behandles efter samtykke, behandles dataene, indtil den registrerede meddeler virksomheden en tydelig tilbagekaldelse af samtykke.

Ingen af de indsamlede personoplysninger overføres til tredjelande.

Al dataadgang til de personlige data er godkendt af virksomheden Gorenje og er kun tilgængelig for autoriseret personale. Der udføres ingen automatiseret behandling eller profilering af de lagrede personoplysninger.

I tilfælde af yderligere spørgsmål i forbindelse med kontrol og behandling af personoplysninger kan du sende os en e-mail til følgende adresse gdpr@gorenje.com.

For al misbrug af persondatabehandling i relation til Gorenjes persondatabehandling og kontrol kan du kontakte den autoriserede persondatamyndighed:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Chef: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informationskommissær