Confidențialitate

Gorenje d.d. se angajează să ofere un nivel adecvat de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal ale oricărei persoane vizate, utilizând serviciile și soluțiile internet ale societății.

Colectarea datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor cu caracter personal se vor efectua utilizând măsuri de securitate fizice și logice adecvate. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe baza consimțământului, datele sunt prelucrate până când persoana vizată notifică societatea revocând în mod clar consimțământul din partea persoanei vizate.
Datele cu caracter personal colectate nu sunt transferate către nicio țară terță.

Accesul la datele cu caracter personal este aprobat de societatea Gorenje d.d. și este acordat numai personalului autorizat. Nu se efectuează prelucrări automatizate ale sau nu se creează profiluri pe baza datelor cu caracter personal stocate.

În cazul oricăror întrebări suplimentare legate de operarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail la următoarea adresă gdpr@gorenje.com.

Pentru toate abuzurile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu prelucrarea și operarea datelor cu caracter personal de către Gorenje d.d., puteți contacta autoritatea competentă de protecție a datelor cu caracter personal:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Phone: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Coordonator: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Comisar pentru informații