Ochrana soukromí

Osobní údaje jsou společností Gorenje, spol. s.r.o. zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Společnost  Gorenje spol. s.r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoliv subjektu údajů, pokud jde o používání webových služeb a řešení společnost.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány na základě souhlasu uděleném subjektem údajů, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný subjekt údajů neoznámí společnosti Gorenje, d.d. jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Shromážděné osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti Gorenje d.d.; přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Veškeré potřebné informace a podmínky o ochraně a zpracování osobních údajů, včetně práv náležejících subjektům údajů, naleznete na internetových stránkách https://www.gorenje.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, kontroly, uplatnění práv subjektů údajů či další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu gdpr@gorenje.com.

Vzhledem k požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vás společnost Gorenje, d.d. informuje, že kromě možnosti uplatnění práv plynoucí pro subjekt údajů z obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Gorenje spol. s r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Zákazník a Datový subjekt bere na vědomí, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení.

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti Gorenje GSI, d.o.o.; tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu gdpr@gorenje.com.

Zásady ochrany osobních údajů

Uplatnění práv jednotlivce při zpracovávání osobních údajů

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností Gorenje GSI, d.o.o., můžete se obrátit na Autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Telefon:
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444

Web:
oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail:
oficiální: posta@uoou.cz