Privatnost

Kompanija Gorenje, d.d. posvećena je obezbjeđivanju adekvatnog nivoa povjerljivosti, dostupnosti i integritetu ličnih podataka bilo kojeg lica/osobe, koja koristi Web usluge i rješenja kompanije.

Prikupljeni Lični podaci i obrađivanje podataka će biti obavljeno uz primjenu svih adekvatnih fizičkih i logičnih sigurnosnih mjera. Gdje se prikupljaju lični podaci i obrađuju uz pristanak, podaci se obrađuju sve dok predmetni subjekt ne obavijesti kompaniju na jasan način o povlaćenju odobrenja obrađivanja podataka.

Bilo koji prikupljeni lični podatak se ne prenosi u bilo koju drugu zemlju.

Svi pristupi ličnim podacima se odobravaju od Gorenje, d.d. kompanije i dostupan je samo autoriziranom osoblju. Nemamo automatizirano procesiranje ili profiliranje sačuvanih ličnih podataka.

U slučaju da imate dodatna pitanja u vezi sa kontrolisanjem i obrađivanjem ličnih podataka možete nam poslati e-mail na sljedeći adresu gdpr@gorenje.com.

Za sva obrađivanja i neželjeno korištenje svih ličnih podataka u vezi sa Gorenje, d.d. možete se obratiti na autorizirani organ za Zaštitu ličnih podataka:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Phone: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Head: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Information Commissioner