Privatnost

Kompanija Gorenje, d.d. je posvećena obezbeđivanju adekvatnog nivoa poverljivosti, dostupnosti i zaštite podataka o ličnosti bilo kog subjekta podataka, pomoću web servisa i rešenja kompanije.

Prikljupljanje podataka o ličnosti i obrada podataka o ličnosti će se obavljati uz uspostavljene adekvatne mere fizičke i logičke bezbednosti. Kada se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju uz saglasnost, podaci se obrađuju sve dok subjekt podataka ne obavesti kompaniju o jasnom povlačenju saglasnosti.

Bilo koji od prikupljenih podataka o ličnosti se ne prenose u treće zemlje.

Svi pristupi podacima o ličnosti su odobreni od strane kompanije Gorenje, d.d. i mogući su isključivo ovlašćenom osoblju. Ne obavlja se nikakva automatizovana obrada nad skladištenim podacima o ličnosti.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa kontrolom i obradom podataka o ličnosti možete nam poslati email na sledeću adresu gdpr@gorenje.com.

Za sve zloupotrebe obrade podataka o ličnosti u vezi sa obradom i kontrolom podataka o ličnosti od strane kompanije Gorenje, d.d. možete kontaktirati ovlašćeni Organ za zaštitu podataka o ličnosti:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Rukovodilac: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Poverilac za informacije