Privatnost

Tvrtka Gorenje d.d. obvezuje se pružiti odgovarajuću razinu povjerljivosti, dostupnosti i integriteta osobnih podataka bilo kojeg korinika, koristeći internetske usluge i rješenja tvrtke. Prukupljeni osobni podaci i obrada osobnih podataka provodit će se uz primjenjene odgovarajuće fizičke i logičke mjere sigurnosti. Kada se osobni podaci prikupljaju i obrađuju nakon pristanka, podaci se obrađuju sve dok korisnik ne obavijesti tvrtku jasnim opozivom pristanka. Nijedan od prikupljenih osobnih podataka ne prenosi se ni u jednu treću zemlju. Pristup svim podacima odobrava tvrtka Gorenje d.d. i dostupni su samo ovlašenom osoblju. Nema automatske obrade ili profiliranja prikupljenih osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s kontrolom i obradom osobnih podataka, možete nam poslati email na sljedeću adresu gdpr@gorenje.com.

Za sve zlouporabe u obradi osobnih podataka u odnosu na Gorenje d.d. , obradu i nadzor osobnih podataka možete kontaktirati ovlašteno tijelo za osobne podatke:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Phone: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Voditelj: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Information Commissioner