Varovanje osebnih podatkov

Gorenje, d.d. se zavezuje k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke, bo družba Gorenje, d.d. zbirala in obdelovala skladno z določenim namenom in okvirom obdelave, podatke pa ustrezno fizično in logično varovala. Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, družba Gorenje, d.d. obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe.

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije.

Dostope do podatkov družba Gorenje, d.d. omogoča in odobri le pooblaščenim zaposlenim osebam družbe Gorenje, d.d.

Družba Gorenje, d.d. zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se obrnite na gdpr@gorenje.com.

Kršitve upravljanja in obdelav osebnih podatkov na področju Republike Slovenije obravnava informacijski pooblaščenec Republike Slovenije:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Predstojnik: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., informacijska pooblaščenka