Vann eller is i kjøleskapet: Dette er hva det innebærer

Vann- eller isdannelse i kjøleskapet er aldri et godt tegn. Slik kan du fikse eller unngå det.

Har du noen gang lurt på hvorfor is hoper seg opp i kjøleskapet eller hvorfor det lekker vann ut av det? Disse er garantert ikke en del av den normale driften, og vil kreve litt oppmerksomhet fra deg eller til og med en servicetekniker. La oss først se på hva du kan gjøre med vann eller is i kjøleskapet.

Hvorfor er det vann i bunnen av kjøleskapet?

Er kjøleskapsdøren lukket? Hvis kjøleskapsdøren ikke er lukket skikkelig, varmes kjøleskapet opp og det begynner å danne kondens. Dermed begynner det å samle seg vann i bunnen av kjøleskapet, og du kan få dråper som etter hvert utvikler seg til en lekkasje. Derfor må du forsikre deg om at døren er lukket skikkelig og at den ikke blokkeres av noe. Det første du må sjekke, er om døren lukkes skikkelig. Hvis den er løs, dreier det seg sannsynligvis om en defekt gummitetning. Husk at i henhold til de fleste bruksanvisninger skal gummitetninger rengjøres regelmessig, minst én gang hver sjette måned, for å forebygge isdannelse i kjøleskapet.

Sjekk om feriemodus fremdeles er aktivert

Hvis du har vært borte i lang tid og aktivert feriemodusfunksjonen, vil dette gjøre at kjøleskapet kjører på høyere temperaturer, som kan føre til at kondens og vanndråper dannes i kjøleskapet. Sjekk om feriemodus eller andre energibesparende funksjoner er slått på og deaktiver dem.

Skill mat fra hverandre for å få bedre ventilasjon

Kjøleskapet trenger også å puste. Dette betyr at man bør skape nok plass på innsiden for å gi rom til en god luftstrøm. Plasser matvarene i kjøleskapet slik at det er nok plass mellom dem. Ingen matvarer skal være borti veggen bak i kjøleskapet, da dette fører til at luftstrømmen trekkes nedover og dermed til at is dannes i bunnen. Forsikre deg også om at ventilene i kjøleskapet og fryseskapet ikke er blokkert. Isdannelse i kjøleskapet er et tegn på at noe er galt.

Det er et hull i kjøleskapet mitt!

Ja, det er det. Og det er det en god grunn til. Det kalles tinerøret. Matpartikler eller andre fremmedlegemer fanges lett i avløpsrøret. Dersom smuss samler seg, kan avløpet bli tilstoppet eller vann begynner å lekke i bunnen av kjøleskapet. Hvis du tror at avløpet er tilstoppet, slår du av strømmen og venter på at det skal tine.

Det er altså en god idé å rengjøre tinerøret regelmessig for smuss. Selv om det kanskje er best å bruke varmt vann for å rengjøre et tilstoppet avløpsrør på badet, er det en stor feil å bruke varmt vann på kjøleskapet. Hell aldri varmt vann rett på tinerøret eller inni kjøleskapet da dette kan forårsake interne problemer med kjøleskapet. Bruk i stedet en tynn pinne, dette følger med mange kjøleskap – sjekk hva som fulgte med da du kjøpte kjøleskapet.

Ikke sett varme gjenstander i kjøleskapet

Dette virker logisk nok. Alle bruksanvisninger forteller tydelig at man ikke skal sette varm eller kokt mat direkte til oppbevaring i kjøleskapet, da dette kan øke fuktigheten i kjøleskapsrommet og føre til at is dannes. Derfor må du vente på at maten har kjølt seg ned før du setter den i kjøleskapet. Dette er også en årsak til vann i kjøleskapet, som kan unngås.

Står kjøleskapet ditt på et flatt underlag?

Sist, men ikke minst: Problemer med vann i kjøleskapet kan også skyldes at underlaget under kjøleskapet er ujevnt. I dette tilfellet er det mulig at døren ikke lukkes skikkelig. Du kjenner sikker til resten av visa: Varm luft siver inn i kjøleskapsrommet, kjøleskapet prøver å kompensere for overskuddsvarme og jobber for hardt og fryser maten. I dette tilfellet, som i tilfellet med en lekk tetning og at avløpsrøret ikke klarer å håndtere en unormal vannmengde, oppstår det utvendig lekkasje.

Del:

Du er kanskje også interessert i å lese om