Inlägg taggade som energy

Hemmet

Vad har hänt med energimärkningen?

EU tog tidigt initiativ till att tillhandahålla tydligare köpinformation för konsumenterna vid köp av elektriska och elektroniska apparater. I mer än 25 år har energiskalan på energimärkningen, trots den övriga utvecklingen, förblivit i princip densamma. En ny energimärkning har...

Hemmet

Energieffektivitet i ditt hem

Det finns många saker du själv kan göra för att bidra till att spara energi och på så vis hjälpa till att bevara det tredje klotet från solen. Här är några förslag: 1. Lämna inte lamporna tända och tv:n...